Cỗ cúng cô hồn

thang co hon

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng cô hồn

 Theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Việt Nam, tháng 7 âm lịch có ngày “xá tội vong nhân” nên nhiều người thường chuẩn bị mâm cơm cúng cô hồn trước nhà để cúng những vong linh …